gästande bärplockare

Skriftlig fråga 1999/2000:1327 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 17 augusti

Fråga 1999/2000:1327

av Rolf Gunnarsson (m) till justitieminister Laila Freivalds om gästande bärplockare

I dagens Falu-Kuriren finns följande mening från en polisman i Malung:

"Det är ett elände det som sker. Folk är uppretade och fortsätter det så här kan det bli en allvarlig situation".

Det som åsyftas är den kraftigt ökade brottslighet som just nu sker @ tyvärr i kombination med gäster som lockats hit för att plocka bär. Självklart följer de flesta gällande lagar och förordningar, men den ökade brottslighet som just nu rapporteras, och som nämnde polisman ger uttryck för, har skapat "irritation" i många byar i landet. Dalarna är ett av de län som känt av dessa problem.

Det har bl.a. talats om möjligheter att registrera alla bärplockare för att slippa de problem som nu uppstår på många håll i landet. Irritationen är alltså stor. Det finns företagare som drabbats flera gånger av brott och sedan drabbats av stora självrisker.

Avser statsrådet att vidtaga åtgärder för att lösa det uppkomna problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarad: 2000-08-30 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-30)