Garnisonen i Eksjö

Skriftlig fråga 2007/08:1617 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 4 september

Fråga

2007/08:1617 Garnisonen i Eksjö

av Carina Hägg (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Lagstiftningen anger att värnpliktiga i god tid måste veta var de ska fullgöra värnplikten. Men det har framkommit att det inom Försvarsmakten finns en avsikt att redan i höst börja överföra Ing 2-värnpliktiga 2009 till annan garnison. Det är av yttersta vikt att Försvarsmakten inte via värnpliktsutbildningen själv ges möjlighet att föregripa beslut av riksdagen.

Ansvaret för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik gör att även detta förhållande tydligt bör klarläggas. Försvarsberedningen har avlämnat sin rapport. Det bedrivs ett arbete med omstrukturering; motstridiga besked om ekonomin och hur man ser på försvaret i framtiden lämnas nu av regeringspartierna och regeringen själv. Men det finns uppslutning kring att Eksjö garnison är en kostnadseffektiv och produktionsrationell garnison inom Försvarsmakten med låga investeringskostnader för framtiden, miljögodkänt övningsområde med mera. Det är väl bekant att Eksjö kan och har förmåga att utbilda mer, inte mindre, vid garnisonen.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilken är försvarsministerns avsikt med planeringen att 2009 placera värnpliktiga tillhöriga Ing 2 på annan geografisk plats än Eksjö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2008-09-04 Inlämnad: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-12)