Gårdsförsäljning genom licensierade ombud

Skriftlig fråga 2019/20:1865 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 2 maj 2018 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen att man under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Trots riksdagens beslut verkar regeringen förhala beslutet. Via januariöverenskommelsen aviserade man dock att frågan om gårdsförsäljning ska utredas ytterligare.

I riksdagen finns en stark majoritet för att behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Samtidigt har allt fler insett att nya förhållanden kräver viss flexibilitet. Som en växande näring bidrar de små vin-, öl- och spritproducenterna även till ökad turism- och besöksnäring utöver företagens egna tillväxt.

Ett förslag till att fortsätta värna Systembolagets monopol och ändå tillåta gårdsförsäljning vore därför att man licensierar gårdsproducenterna som ombud för Systembolaget med restriktionen att endast få sälja sina egna lokalproducerade varor. Därmed skulle man garantera att producenterna uppfyller vissa grundläggande villkor för att kunna sälja sina lokalproducerade varor. Det kan handla om ålderskontroll, kassaregister, öppettider med mera.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Skulle ministern kunna verka för att möjliggöra gårdsförsäljning genom att licensiera gårdsproducenterna som ombud för Systembolaget med restriktionen att endast få sälja sina egna lokalproducerade varor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-07-27 Överlämnad: 2020-07-29 Besvarad: 2020-08-12 Sista svarsdatum: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga