Gårdsförsäljning av vin

Skriftlig fråga 2009/10:196 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 16 november

Fråga

2009/10:196 Gårdsförsäljning av vin

av Ronny Olander (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har föreslagit att gårdsförsäljning av vin och öl ska tillåtas inom ramen för Systembolaget. Vingårdarna ska få status som Systembolagsfilialer och därmed skulle försäljningsmonopolet kunna bevaras, är jordbruksministerns tanke.

Men om alkoholproducenter tillåts att sälja alkohol på produktionsstället via gårdsförsäljning av vin och öl införs en helt ny princip i Sveriges strikta och folkhälsostyrda alkoholpolitik. Helt plötsligt skulle vinstintresset spela roll vid detaljförsäljning av alkohol. Det har bland andra IOGT påpekat.

Det är inte heller på något sätt säkert att Systembolagets monopol räddas ens med den lösning som jordbruksministern föreslår. Finland har gårdsförsäljning av vin i dag samtidigt som de har ett monopol. Men EG-kommissionen har ifrågasatt Finlands lagstiftning kring gårdsförsäljningen. Risken finns att det vid en prövning i EG-domstolen anses vara otillbörligt gynnande av de lokala producenterna och att det kommer att stjälpa det finska monopolet.

Min fråga till jordbruksministern är därför:

Avser jordbruksministern att vidta åtgärder i syfte att garantera att Systembolagets monopol inte äventyras om gårdsförsäljning av vin och öl införs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-16 Anmäld: 2009-11-16 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)