Gårdsförsäljning av lokalproducerat

Skriftlig fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I Sverige finns ett stort intresse för närproducerat livsmedel och de småskaliga svenska producenterna blir allt fler. En del av utvecklingen med att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning. Under de senaste årtiondena har en uppsjö av små producenter av vin, cider och öl vuxit fram runt om i Sverige. Dessa små vingårdar och mikrobryggerier har blivit populära besöksmål och stärkt Sverige som turistland.

Nu väljer flera att kringgå lagar och regler, då regelverket inte utvecklats i den takt som näringen har. För att inte bryta mot regelverket exporterar till exempel en vingård i Skåne vinet först till Danmark och därefter skickas lådorna tillbaka till kunder som beställt och vill hämta flaskorna på vingården i Sverige. Vingårdar i Europa får lov att skicka en låda vin till Sverige men vingården i Sverige får inte lov att sälja. Det är varken rimligt eller miljö-, folkhälso- och jobbmässigt ansvarsfullt att utvecklingen springer ifrån regeringen. 

Att kunna provsmaka och utan mellanhänder köpa lokalproducerat skulle vara positivt för den lokala turismen, landsbygdens sysselsättning och tillväxten i hela Sverige. I andra länder, till exempel Finland, är det möjligt att kombinera en ansvarsfull alkoholpolitik med småföretagande och gårdsförsäljning av alkohol på landsbygden. Genom att tillåta en reglerad gårdsförsäljning skulle bättre förutsättningar för såväl de enskilda producenterna som för besöksnäringen skapas. Vi behöver ett regelverk som förenklar för svenska producenter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht (S):

​När avser statsrådet ge dessa producenter rimliga villkor för att de ska kunna utveckla sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-07-13 Överlämnad: 2016-07-13 Besvarad: 2016-07-27 Sista svarsdatum: 2016-07-27 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga