Gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2009/10:993 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 18 augusti

Fråga

2009/10:993 Gårdsförsäljning av alkohol

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Trots att två statliga utredningar kommit fram till att gårdsförsäljning av alkohol inte bör bli tillåtet har regeringen tillsatt ännu en utredning i frågan.

Vänsterpartiet har insett faran i att införa gårdsförsäljning och tar ställning mot förslaget. Motivet till att inte tillåta gårdsförsäljning är att det hotar Systembolagets monopol. Främst gäller detta ur ett EG-rättsligt perspektiv. Det undantag Sverige har fått för att ha ett detaljhandelsmonopol riskerar att ifrågasättas av EG-domstolen så fort vi själva börjar nagga på monopolet. Risken är därmed att gårdsförsäljning i aldrig så liten skala kan få stora konsekvenser. Detta bekräftas i svaret på en fråga till kommissionen som nyligen ställts från Europaparlamentet. Av svaret framgår att det vore att betrakta som diskriminering av utländska försäljare om endast svenska producenter får ett undantag från detaljhandelsmonopolet. Detta skulle strida mot principerna för den inre marknaden. Man underkänner också den gårdsförsäljning som redan finns i Finland.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av svaret på frågan till kommissionen angående att tillåta gårdsförsäljning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-18 Besvarad: 2010-09-01 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-01)