Gårdsförsäljning av alkohol

Skriftlig fråga 2009/10:866 av Frid, Egon (v)

Frid, Egon (v)

den 3 juni

Fråga

2009/10:866 Gårdsförsäljning av alkohol

av Egon Frid (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Just nu pågår en utredning av huruvida direktförsäljning av alkohol från produktionsstället, även kallad gårdsförsäljning, ska tillåtas. Samtidigt pågår en skriftväxling i frågan mellan EU-kommissionen och Finland huruvida deras gårdsförsäljning vid vingårdar är förenlig med gällande EU-rätt eller ej.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vänta in ett avslut i den pågående skriftväxlingen mellan kommissionen och Finland innan ställning tas i frågan om direktförsäljning från produktionsstället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)