Garantier för export av naturgas

Skriftlig fråga 2019/20:109 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Många länder runt om i världen har ett stort beroende av kol för såväl uppvärmning som elproduktion, men samtidigt skulle utsläppen av koldioxid behöva minska. Sverige har en i princip koldioxidfri elproduktion. Detta tack vare vår energimix av kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara energislag. Tyvärr har inte alla länder samma goda förutsättningar som Sverige för att åstadkomma detta.

Genom att ersätta kolkraftverk med modern elproduktion baserat på naturgas skulle man kunna halvera utsläppen jämfört med fortsatt koleldning. Detta vore en stor vinst för klimatet på global nivå. Givet att utvecklingen gällande gasbaserad el- och värmeproduktion dessutom går väldigt fort kan man tänka sig att exempelvis naturgas i framtiden skulle kunna ersättas av vätgas med enbart vattenånga som utsläpp. Jämfört med hur den globala elproduktionen i dag ser ut vore detta en stor klimatfrämjande åtgärd.

Dessutom har Sverige en lång tradition av tillverkning av gasturbiner. Exempelvis är Siemens i Finspång världsledande på gasturbiner och exporterar 97 procent av sin produktion.

Därför vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Kommer regeringen att tillse att Exportkreditnämnden fortsatt ställer ut garantier för export av naturgas och gasturbiner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-07 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga