garantibeloppet i föräldraförsäkringen

Skriftlig fråga 1999/2000:1379 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 30 augusti

Fråga 1999/2000:1379

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingela Thalén om garantibeloppet i föräldraförsäkringen

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges högst under 450 dagar sammanlagt för föräldrarna enligt lagen 1962:361 om allmän försäkring 4 kap. Hel föräldrapenning är lägst 60 kr per dag, den s.k. garantinivån.

Föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning om föräldern varit försäkrad för en sjukpenning som är högre än garantinivån i minst 240 dagar i följd närmast barnets födelse, eller beräknad tidpunkt före födelsen. För övriga 180 dagar som kan betalas ut enligt sjukpenningsnivå finns inget krav på viss tids sjukpenningsförsäkring över garantinivån. Under 90 dagar är föräldrapenningen 60 kr per dag, garantinivån, för alla.

Garantinivån på 60 kr per dag infördes den 1 januari 1987 och har sedan dess inte räknats upp. I över 13 år har beloppet varit konstant. Jag menar att det nu är hög tid att garantibeloppet i föräldraförsäkringen höjs.

Min fråga till ministern är om hon ämnar vidta några åtgärder för att höja garantibeloppet i föräldraförsäkringen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-30 Besvarad: 2000-09-11 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-11)