Gängkriminellas våldsdåd

Skriftlig fråga 2018/19:606 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Återigen har vi mötts av nya bomblarm. Under natten till måndagen rapporterade Kvällsposten att sprängmedel hade hittats i en trappuppgång i ett flerfamiljshus i Malmö. Enligt polisen känner man sedan tidigare till flera personer som är bosatta i huset.

Vid sidan av det stora antalet ökade skjutningar har även antalet sprängningar ökat. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har totalt 48 sprängningar inträffat i Sverige under det första kvartalet. Motsvarande siffra för föregående år var 37 sprängningar. Sammanlagt anmäldes 162 fall av sprängningar 2018.

Det här är en oerhört allvarligt utveckling, och vanligtvis är det grova våldet kopplat till gängkriminalitet. Moderaterna har länge drivit på för en rad förslag som syftar till att bekämpa de kriminella gängen. Det rör sig bland annat om dubbla straff för gängkriminella, sänkt gräns för obligatorisk häktning, förstärkningar till tullen för att begränsa införseln av illegala vapen och sprängämnen samt skärpta straff för överlåtelse av narkotika.

Alla dessa åtgärder är centrala i kampen om att på allvar bekämpa gängkriminaliteten vars våld nått rekordnivåer och som i allt större utsträckning drabbar oskyldiga och skapar en växande otrygghet i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att, inom ramen för sitt ansvarsområde, vidta för att minska de gängkriminellas våldsdåd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-02 Överlämnad: 2019-05-03 Anmäld: 2019-05-06 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga