Fysisk aktivitet för funktionshindrade

Skriftlig fråga 2008/09:942 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 15 maj

Fråga

2008/09:942 Fysisk aktivitet för funktionshindrade

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Folkhälsoinstitutet uppmuntrar svensk sjukvård att skriva ut fysisk aktivitet på recept. Men inget landsting erbjuder ekonomiskt stöd för att till exempel kunna gå på gym eller rida.

Många människor tvingas avstå från träning på grund av ekonomin.

Det finns två sorters stöd att få vad gäller stöd till fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning: FAR – fysisk aktivitet på recept som fås av sjukvårdspersonal – eller ersättning från Försäkringskassan.

Dessa båda instanser är dock mycket restriktiva med utfärdande av dylika möjligheter.

Inget landsting subventionerar träning utan det är upp till privata verksamheter att göra det på mer eller mindre nåder. Och Försäkringskassan betonar att det inte är fritidssysselsättningar som prioriteras.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för att möjliggöra för funktionshindrade att erhålla fysisk aktivitet på recept?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-15 Anmäld: 2009-05-15 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)