Fyrverkerier

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

Olsson, Lena (v)

den 11 januari

Fråga

2007/08:583 Fyrverkerier

av Lena Olsson (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen och om skräckslagna husdjur. Även människor med demenssjukdomar kan uppleva oro när de inte förstår vad som händer. Många andra störs av fyrverkerierna och upplever obehag då de avfyras i närheten av bostäder.

Allt detta kulminerar vid nyårets tolvslag, men förekommer tyvärr i stor utsträckning under en lång rad dagar både före och efter nyårsafton. På senare tid har många reagerat och tyckt att det börjar gå för långt och att samhällets kontroll inte fungerar. En alltför stor andel av användandet av fyrverkerier sker utan tillstånd, och det är dessutom ofta minderåriga som står för detta.

Jag anser att lagstiftningen behöver ses över på många plan. Det bör undersökas om det går att begränsa användandet till vissa särskilt anvisade platser. Även reglerna kring vem som får sälja och köpa fyrverkerier och när detta ska få ske kan behöva förändras. Dessutom måste tillsynen vad gäller befintlig lagstiftning förbättras.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Avser ministern att föreslå skärpningar av lagstiftningen kring fyrverkerier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-11 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)