fyrverkerier och tungmetaller

Skriftlig fråga 1999/2000:289 av Söderdahl, Willy (v)

Söderdahl, Willy (v)

den 25 november

Fråga 1999/2000:289

av Willy Söderdahl (v) till miljöminister Kjell Larsson om fyrverkerier och tungmetaller

Försäljningen av fyrverkerier beräknas i samband med millennieskiftet slå alla rekord. Förra året köpte svenska folket fyrverkeripjäser för 250 miljoner och branschen räknar i år med en fördubbling.

En aspekt som diskuterats under senare år är de miljöeffekter som fyrverkerierna har. Bland andra har miljöförvaltningen i Göteborg gjort en undersökning som visar att många av fyrverkerierna innehåller tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Alla de här uppräknade metallerna är sådana som måste förknippas med nolltolerans vad gäller utsläpp.

Miljöförvaltningens beräkningar visar att omkring tre ton bly släpptes ut i luften från fyrverkerier under 1998.

Det finns i dag fyrverkeripjäser som inte innehåller tungmetaller, men tydligen ingen bestämmelse om obligatorisk märkning.

Avser miljöministern ta några initiativ för att utsläppen av tungmetaller från fyrverkerier ska minimeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-26 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-06)