Fyrhjulingar

Skriftlig fråga 2007/08:1527 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 7 augusti

Fråga

2007/08:1527 Fyrhjulingar

av Eva Sonidsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det lär finnas omkring 30 000 terrängfordon, så kallade fyrhjulingar, i landet och siffran ökar med uppskattningsvis 5 000 fordon årligen. Fyrhjulingar kan vara registrerade som terrängskoter, traktor, motorcykel eller moped. Det innebär olika regelverk för de olika fordonstyperna, bland annat i fråga om förarutbildning.

Med växande antal fyrhjulingar ökar också antalet olyckor, ofta på grund av felaktig användning av fordonet, vilket i sin tur beror på bristande utbildning. I en interpellationsdebatt i november förra året informerade infrastrukturministern om att Vägverket hade initierat ett antal åtgärder med anledning av detta. De handlade främst om att kartlägga problematiken och ta fram åtgärder i syfte att motverka olycksstatistiken.

Jag vill fråga statsrådet om hon avser att under hösten komma med konkreta förslag till åtgärder för att förtydliga regelverket och därmed kravet på utbildning för förare av fyrhjulingar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-07 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-20 Svar anmält: 2008-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-20)