Fyra förlorade år för en ny nationell cancerstrategi

Skriftlig fråga 2017/18:1385 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Nyligen gav regeringen besked om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Regeringen menar att cancervården är en prioriterad fråga. Det är bra. För det ska vara en prioriterad fråga. Dock har den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent under hela denna mandatperiod vägrat att vara med och ta fram en ny nationell cancerstrategi.

Det har gått nästan tio år sedan alliansregeringen genomförde den första nationella cancerstrategin, och på tio år händer det mycket. Det är därför nödvändigt, för alla cancerpatienters skull, att den nuvarande cancerstrategin skyndsamt uppdateras för att kunna möta utvecklingen och ytterligare förbättra cancervårdens resultat.

Cancer är den vanligaste allvarliga sjukdomen i Sverige. Var tionde minut får en människa i Sverige ett besked om att man har cancer. Över en halv miljon svenskar är just nu drabbade av cancer. Och om 25 år kommer över 100 000 svenskar varje år att drabbas. Detta är vår tids vanligaste folksjukdom.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Hur kommer det sig att regeringen under hela denna mandatperiod inte har prioriterat cancervården och konsekvent har vägrat att vara med och ta fram en ny nationell cancerstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-30 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Sista svarsdatum: 2018-06-07 Svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga