Fylleriet på sjön

Skriftlig fråga 2005/06:1915 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)

den 7 juli

Fråga 2005/06:1915 av Claes-Göran Brandin (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Fylleriet på sjön

Denna sommar har det i sjöfarten inträffat ett antal olyckor i våra farvatten. En stor del av dessa tillbud har varit alkoholrelaterade. Justitieministern har nu flaggat för en skärpning av lagen om sjöfylleri genom sänkta promillegränser. Jag applåderar ministerns initiativ men ställer mig frågande till tidsplanen. Ministern beräknar att förslaget ska vara klart nästa sommar. Det är ett helt år till av osäkra vatten. Min fråga till ministern blir därav:

Vilka initiativ tänker ministern ta för att förslaget om skärpt lag om sjöfylleri ska expedieras så fort som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-07-07 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)