Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2013/14:244 av Lindberg, Teres (S)

Lindberg, Teres (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:244 Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen

av Teres Lindberg (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Det har i medierna förekommit många rapporter om fuskande privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten som också haft obefintlig eller en dålig verksamhet. Tidningen Arbetet har rapporterat om hur den ”socialekonomiska föreningen Stosse” fick runt 20 miljoner i fas 3-bidrag. Ett omfattande skattefusk förefaller ha förekommit i kombination med bankkonton på Malta.

En utredning tillsattes av den föregående arbetsmarknadsministern i mars i år. Dess resultat redovisas dock inte förrän den 31 mars 2014, så inga åtgärder ska tydligen vidtas av denna valperiods regering. Fusket är effektivt mörklagt, och statsrådet kan vända blad eftersom både ministern och Arbetsförmedlingens chef är utbytta.

Detta står i skarp kontrast till de krav på en omfattande rapportering som ställs på de arbetslösa. Även systemet med aktivitetsrapporter ska stå färdigt i mars 2014 och då sysselsätta 400 heltidstjänster.

Jag har följande fråga:

Hur många heltidstjänster avser ministern ska sysselsättas med kontroll av privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten, och när kommer en proposition kring åtgärder mot detta fusk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-20 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-20)