Fusk som fusk

Skriftlig fråga 2006/07:713 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 22 februari

Fråga

2006/07:713 Fusk som fusk

av Luciano Astudillo (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen och Borg vill skärpa jakten på bidragsfuskare. Det ska bli lättare att döma en person för bidragsfusk. Med det nya lagförslaget skapas en ny lag – bidragsbrottslagen. Enligt den räcker det med grov oaktsamhet för att kunna dömas för bidragsfusk. Om man till exempel får bidrag från Försäkringskassan för sjukfrånvaro samtidigt som man uppbär a-kassa så gör man sig skyldig till grov oaktsamhet. På en punkt går regeringen längre än utredningsförslaget: Försäkringskassan och andra myndigheter blir skyldiga att polisanmäla misstänkt bidragsfusk.

Regeringen ger sig här ut på jakt efter småfuskare samtidigt som näringsgrenar som till exempel taxiåkare i Stockholm misstänks för att ha undanhållit 85 miljoner kronor från beskattning. Ejert Sellbord, Taxiförbundet, säger i SVT Abc att politiker varken gett resurser eller lagstöd för att tillsyndsmyndigheten ska kunna agera. Den utvecklingen möter den borgerliga regeringen med att lägga ned Ekobrottsmyndigheten.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att upprätthålla någon form av proportioner när det gäller att jaga bidragsfuskare gentemot att motverka skattesmitning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-22 Anmäld: 2007-02-22 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)