Fusionskraft

Skriftlig fråga 2019/20:245 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sveriges mest pålitliga energi- och kraftkälla är kärnkraft. Men kärnavfallet är ett problem som kommer att skapa hinder i framtiden på grund av den väldigt långa halveringstiden på det radioaktiva materialet.

En framtida väg vore fusion. Hade vi i dag kunnat använda oss av fusion i stället för fission hade vi endast behövt lagra avfallet i 100 år.

Forskare över hela världen har i flera studier visat att fusionskraft är en mycket hållbar metod.

Fördelarna med fusion är den obefintliga risken för härdsmälta som inträffade vid exempelvis Tjernobylolyckan eller Fukushimaolyckan som båda resulterade i miljö- och hälsofarliga konsekvenser som ännu påverkar stora delar av jordens befolkning. Strålningen från energiframställning genom fusion är ytterst liten, och produkten är en oerhört effektiv energikälla. I dag bedrivs ett multinationellt projekt i Frankrike rörande fusion. Skadorna vid eventuella olyckor är dessutom minimala.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Ämnar statsrådet vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att Sverige också ska vara en del i utvecklingen av fusionskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-05
Svar på skriftlig fråga