funktionshindrades rättigheter

Skriftlig fråga 1998/99:140 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:140 av Sonja Fransson (s) till socialministern om funktionshindrades rättigheter

den 2 december

"Skulle en kommun förvägra vissa sjuåringar rätten att börja skolan eller handplocka de barn som står i kö för dagisplats med hänvisning till att man behöver spara pengar? Knappast" skriver DN i lördagens ledare. Anledningen är att flera kommuner i landet vägrat verkställa de beslut som tagits i domstolarna med anledning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som innebär att enskilda personer med funktionshinder har möjlighet att överklaga kommunens beslut om stödinsatser. Den enskilda medborgaren som kämpat för sin rätt till ett värdigt och jämlikt liv och fått rätt i domstolen får trots detta inte sitt behov av stöd tillgodosett.

I juli 1998 påtalade jag detta för dåvarande socialministern som svarade att man såg allvarligt på situationen, men för närvarande inte hade någon lösning på problemet.

Flera olika utredningar tittar på problemet och det finns i dag förslag. Bl.a. har Socialstyrelsen föreslagit att den enskilde skall hållas skadeslös om kommunen inte i tid genomfört vad domstolen ålagt den. Handikappombudsmannen har föreslagit sanktioner gentemot kommuner som inte verkställer gynnande domar.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att få kommunerna att respektera lagarna och därmed undanröja lagtrots?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-02 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga