Funktionshindrades rätt att delta i styrelsearbete på arbetsplatsen

Skriftlig fråga 2011/12:631 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 5 juni

Fråga

2011/12:631 Funktionshindrades rätt att delta i styrelsearbete på arbetsplatsen

av Jasenko Omanovic (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Jag har i en fråga till arbetsmarknadsministern frågat om hon avser att ändra Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket så att funktionshindrade anställda kan ingå som personalrepresentant i styrelsen för sin arbetsplats, utan att förlora sitt anställningsstöd.

I sitt svar på frågan argumenterar arbetsmarknadsministern för vikten av att personer med olika funktionsnedsättningar kan få och behålla ett arbete. Jag delar till fullo ministerns uppfattning, men min fråga handlade inte om detta.

När en funktionshindrad person väl har ett arbete, ska han/hon behandlas på samma sätt som alla andra anställda i företaget. Det innebär till exempel att man ska kunna representera sina arbetskamrater i företagets styrelse och på så sätt få insyn i verksamheten.

På denna punkt diskriminerar i dag Arbetsförmedlingen funktionshindrade med anställningsstöd. De nekas samma rätt som övriga anställda har, och förlorar sitt stöd om de deltar i styrelsearbetet som personalrepresentant.

Min fråga till arbetsmarknadsministern kvarstår.

Avser arbetsmarknadsministern att ändra Arbetsförmedlingens tolkning av regelverket så att funktionshindrade med anställningsstöd kan ingå som personalrepresentant i styrelsen för arbetsplatsen utan att förlora stödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-05 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)