funktionshindrades möjligheter att antas till riksgymnasiet

Skriftlig fråga 2000/01:1597 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 17 augusti

Fråga 2000/01:1597

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrades möjligheter att antas till riksgymnasiet

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 29 maj i år, frågade jag statsrådet om hon var beredd att verka för en förändring av de nuvarande skärpta reglerna vad gäller svårt funktionshindrade (rörelsehindrade) elevers möjligheter att antas till riksgymnasiet. Jag frågade också om statsrådet var beredd att följa, tillskapa resurser, eller ge andra möjligheter för de elever som på grund av ändrade regler inte kommer in på riksgymnasiet.

Statsrådet lovade att föreslå vissa uppmjukningar i lagtexten i framtiden. För de elever som inte antagits och som överklagat Rh-nämndens beslut ville däremot statsrådet avvakta överklagandenämndens beslut, innan andra åtgärder vidtogs.

Nämnden har nu gått igenom samtliga överklagandeärenden och alla ärenden har avslagits. Med andra ord har man följt Rh-nämndens tidigare beslut. På grund av de nya reglerna har det inte funnits möjlighet att anta eller ge dispens för dessa gravt funktionshindrade elever till riksgymnasiet. Samtidigt säger statsrådet i interpellationssvaret att det inte är rimligt att kommunerna ska bygga upp den kunskap som krävs för att tillgodose de speciella behov som dessa elever kräver.

Jag vill därför fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att hjälpa de elever som nu inte kom in på riksgymnasiet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-17 Besvarad: 2001-08-29 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-29)