funktionshindrades möjlighet att delta i kulturlivet

Skriftlig fråga 1997/98:903 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:903 av Sonja Fransson (s) till kulturministern om funktionshindrades möjlighet att delta i kulturlivet

Svenska Very Special Arts har gjort en inventering för att ta reda på vilka möjligheter det finns för konstutövare med funktionshinder att utbilda sig, att få hjälpmedel, assistans eller anpassning av lokaler för att kunna arbeta med skapande verksamhet, yrkesmässigt eller på fritiden.

Undersökningen har visat att det finns ett stort behov men väldigt många hinder för att personer med funktionshinder skall kunna utveckla sitt konstnärskap. Framför allt handlar det om tillgänglighet till utbildningar till olika lokaler och till hjälpmedel. Det handlar om brister i kommunikationen och i lagstiftningen mellan olika myndigheter. Den kedja som måste fungera som en helhet för den enskilde är avbruten på flera ställen.

Rättigheter som alla borde ha, t.ex. att kunna besöka gallerier och konserter, är i dag önskemål som inte är uppfyllda.

Det är nu viktigt att ta till sig denna inventering och på olika sätt, inom olika departementsområden och på olika beslutsnivåer i samhället uppmärksamma frågor som rör funktionshindrades deltagande i kulturlivet.

Vad ämnar ministern vidta för åtgärder för att uppmärksamma och förbättra möjligheterna för funktionshindrade att delta i kulturlivet på lika villkor som andra?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-30 Anmäld: 1998-07-06 Besvarad: 1998-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga