Funktionshindrades ekonomiska villkor

Skriftlig fråga 2009/10:810 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 18 maj

Fråga

2009/10:810 Funktionshindrades ekonomiska villkor

av Ann-Christin Ahlberg (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Utredningen av aktivitetsersättning Brist på brådska (SOU 2008:102) ägnade ett helt kapitel åt att uppmärksamma problemet med att människor med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar i stor utsträckning lever i livslång fattigdom. Enligt Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är det många föräldrar som är tvungna att även när barnen är vuxna skjuta till pengar för att månadens utgifter ska täckas.

Utredningen konstaterade vidare att sjukförsäkringssystemet egentligen inte är utformat med tanke på den som aldrig har varit inne på arbetsmarknaden och haft möjlighet att etablera en inkomst av arbete. En översyn av hela den ekonomiska situationen för denna grupp föreslogs därför, men någon sådan har ännu inte initierats. Det är naturligtvis viktigt att även människor med medfödda funktionsnedsättningar garanteras goda livsvillkor oavsett arbetsförmåga.

Min fråga är därför om statsrådet ämnar att ta initiativ till att starta en översyn av den ekonomiska situationen för människor med medfödda funktionsnedsättningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-18 Anmäld: 2010-05-18 Besvarad: 2010-05-24 Svar anmält: 2010-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-24)