funktionshindrade vid bomässor

Skriftlig fråga 2000/01:1627 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1627

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrade vid bomässor

Bomässan Bo01 i Malmö är en stor satsning för att belysa framtidens boende. Temat för mässan har varit hållbarhet ur olika aspekter. Det finns visserligen lägenheter som har byggts för att tillgodose äldres och funktionshindrades behov. Men helhetsintrycket av Bo01 blir ändå att det är svårt för funktionshindrade att ta del av hela mässan. Det borde vara självklart att en bomässa i Sverige år 2001 är tillgänglig för funktionshindrade både som framtida hyresgäster och som besökare. På den punkten har tyvärr Bo01 misslyckats. Det är nu viktigt att följa upp och analysera orsakerna till misslyckandet för att det inte ska upprepas vid kommande bomässor. Det är angeläget inte minst när bomässan som i fallet Bo01 har bidrag från det allmänna.

Mot bakgrund av det jag här har redovisat om Bo01 vill jag fråga statsrådet Lars Engqvist vilka åtgärder han tänker vidta för att bomässor ska göras tillgängliga för funktionshindrade.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarad: 2001-09-07 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-07)