Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola

Skriftlig fråga 2008/09:151 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 27 oktober

Fråga

2008/09:151 Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola

av Lars Wegendal (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utbildningsradions tre program Skolfront, Barnaministeriet och Skolministeriet har genomfört en stor granskning av landets friskolor och deras vilja eller ovilja att ta emot funktionshindrade elever. Av undersökningen framgår att var tionde friskola säger nej till att ta emot ett barn med funktionshinder. Drygt var fjärde friskola var negativ till att anpassa skolmiljön efter det funktionsnedsatta barnets förutsättningar.

Förvisso finns lagar som reglerar friskolornas skyldigheter men barnens föräldrar går sällan vidare och anmäler den friskola som visat upp en negativ hållning till att anpassa den fysiska miljön i skolan. I besvikelsen över det negativa beslutet orkar man helt enkelt inte driva denna känslosamma fråga.

Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att stärka funktionshindrade barns ställning vid val av friskola?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-27 Anmäld: 2008-10-27 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)