Funktionella handikapphjälpmedel

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 januari

Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Funktionella handikapphjälpmedel

Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd skiftande behov av stöd för att insatserna ska vara av hög kvalitet och vara uthålliga över tiden.

Flera delar av anhörigstödet har belysts under mandatperioden men det finns fortfarande kunskapsbrister vad gäller hjälpmedel. Det är ett faktum att övergången från äldre tunga och mer svårmanövrerade rullstolar till mer funktionella och lättare rullstolar tar för lång tid. Det förskrivs även rullstolar som utvecklingen sprungit förbi till nya patienter. Inte minst äldre kvinnor, som tillhör en stor grupp av anhörigvårdarna, menar att det är för tungt att skjutsa en make eller maka i tunga svårmanövrerade rullstolar. Ett teknikskifte från äldre modeller av rullstolar till nyare och lättare när det är till patientens bästa vore önskvärt även för vårdpersonal och personal inom färdtjänsten. Att kunna delta i promenader, utflykter, studiecirklar, restaurangbesök, möten med mera förhöjer livskvaliteten och påverkar hälsan positivt.

Vilka åtgärder avser statsrådet Berit Andnor att vidta för att ett generationsskifte sker av handikapphjälpmedlen snarast?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-30 Anmäld: 2006-01-31 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)