Fullständig sekretess för brottsutsatt kvinna och barn

Skriftlig fråga 2006/07:1345 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1345 Fullständig sekretess för brottsutsatt kvinna och barn

av Jan Ertsborn (fp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

För ett par år sedan misshandlades en kvinna och hennes barn grovt av sin man och barnets far varvid mannen dömdes till ett långvarigt fängelsestraff. Kvinnan och barnet beviljades markering för särskild sekretessprövning, så kallad spärrmarkering, vilket fungerat som en skyddad identitet ska göra. Mannen vet förmodligen inte om mamman och barnet bor i Sverige eller utomlands. Eftersom mannen inte fullgör sin underhållsskyldighet för barnet är kvinnan ekonomiskt beroende av underhållsstöd från Försäkringskassan. Sådant kan enligt gällande föreskrifter inte beviljas utan att ansökan kommuniceras med den betalningsskyldige, det vill säga gärningsmannen och fadern till barnet. Att en sådan ansökan måste kommuniceras med mannen innebär att uppgifter om kvinnan och barnet röjs även om adressuppgifter hemlighålls. Helt klart får mannen besked om att kvinnan och barnet är bosatta i Sverige.

I Norge har statsmakten tagit konsekvensen av detta och för att bistå mamman och barnet infört en möjlighet för en vårdnadshavare att i denna och liknande situationer få underhållsstöd utan att detta kommuniceras med den betalningsskyldige fadern. Visserligen får detta till följd att staten möjligen inte kan återkräva utbetalda belopp, men detta får väl ändå anses vara ett pris som det allmänna får betala. I de flesta fall lär det ändå inte gå att få några pengar av den betalningsskyldige.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta så att underhållsstöd under vissa förutsättningar, som när grova brott har begåtts, kan beviljas utan att Försäkringskassan har kontakt med den man som förorsakar att en kvinna och hennes barn måste leva under skyddad identitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)