Fullföljande av tidigare givet löfte till ålfiskarna på västkusten

Skriftlig fråga 2011/12:682 av Utbult, Roland (KD)

Utbult, Roland (KD)

den 27 juni

Fråga

2011/12:682 Fullföljande av tidigare givet löfte till ålfiskarna på västkusten

av Roland Utbult (KD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den svenska ålplanen innebar flera förändringar för fiskenäringen. Bland annat förbjöds allt ålfiske på den svenska västkusten.

I samband med detta gjorde generaldirektören för Fiskeriverket, Axel Venblad, en utfästelse att de fiskare som förlorade sin utkomst skulle kompenseras genom inlösen av redskap.

Utfästelsen kommunicerades till fiskets företrädare, men även genom en tjänsteman från verket via Sveriges Radio. Därefter gavs löftet av generaldirektören till Hallandsfiskare samlade i möte å Träslövsläge. Att generaldirektören ger ett löfte på det här sättet är minst sagt förvånande med tanke på bakgrunden. Det förslag som framlades på det beslutande sammanträdet på myndigheten och som innebar fortsatt ålfiske på västkusten avvisades, trots att det var utrett av tjänstemän i samråd med ålforskare. Ålforskarna förnekar bestämt att nedläggning av västkustfisket fattades på vetenskaplig grund. De menar att andra möjligheter förelåg för ålplanens genomförande.

Då den beslutande myndigheten avvecklats, ter det sig naturligt att ansvaret för frågan om ersättning övergår till myndighetens huvudman, det vill säga landsbygdsministern och Landsbygdsdepartementet.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta med anledning av den utfästelse som getts till de fiskare som förlorat sin utkomst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-27 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-07-02 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-02)