frystorkning av avlidna

Skriftlig fråga 2004/05:806 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 27 januari

Fråga 2004/05:806

av Margareta Sandgren (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om frystorkning av avlidna

Frystorkning har föreslagits som ett alternativ att ta hand om avlidna. Metoden innebär att den avlidne fryses ned till minus 18 grader. Kistan sänks ned i flytande kväve, minus 195 grader. Genom en lätt vibration sönderfaller kistan och kroppen i små delar. Efter att ha rensats från bland annat kvicksilver läggs det återstående stoftet i en kista av majs- eller potatisstärkelse. Kistan läggs 30 centimeter ned i marken där den bryts ned på ett halvår. Kremering har blivit en allt vanligare metod att ta hand om avlidna men har stora nackdelar från miljösynpunkt på grund av utsläpp av skadliga ämnen som kvicksilver. Inte minst av miljöskäl är det därför angeläget att överväga andra metoder att ta hand om avlidna. Såvitt jag förstår är frystorkning en intressant möjlighet. Jag är väl medveten om att omhändertagande av avlidna är ett känsligt område där vi måste visa stor respekt och hänsyn till människors önskemål. Men det är svårt att se att det finns några principiella skäl, till exempel religiösa, att ta avstånd från frystorkning om man accepterar kremering eller kistbegravning. Samtidigt är det viktigt att understryka att det är fråga om att erbjuda ytterligare ett alternativ. Kyrkonämnden i Jönköping har beslutat att planera för en anläggning för frystorkning. Jag föreslår att regeringen underlättar möjligheterna att pröva frystorkning genom att undanröja de hinder som kan finnas genom exempelvis bestämmelser i begravningslagen eller i miljöhänseende.

Jag vill fråga vilka åtgärder utbildnings- och kulturministern är beredd att vidta för att det ska bli möjligt att pröva frystorkning som ett alternativ att ta hand om avlidna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-27 Anmäld: 2005-01-27 Besvarad: 2005-02-02 Svar anmält: 2005-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-02)