Frysning av tillgångar vid misstänkt penningtvätt

Skriftlig fråga 2009/10:838 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 26 maj

Fråga

2009/10:838 Frysning av tillgångar vid misstänkt penningtvätt

av Birgitta Eriksson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I många europeiska länder är det möjligt att frysa individers tillgångar under utredning av bland annat misstänkt penningtvätt, bland andra Finansförbundet anser att en liknande lagstiftning ska införas i Sverige. Frysningen sker genom att myndigheterna stoppar eller senarelägger en transaktion hos exempelvis en bank. Enligt nu gällande lagstiftning kan inte åklagare och polis som fattar misstanke mot en specifik överföring stoppa den i väntan på brottsutredning. Pengarna försvinner in i ny brottslighet eller till den kriminellas konsumtion i stället för att komma brottsoffret eller staten till godo. Problemet och åtgärdsförslaget har varit väl känt under hela valperioden, men statsrådet har avstått från att agera. Det skulle sannolikt också finnas en bred uppslutning i riksdagen om regeringen lade förslaget.

Mot bakgrund av vilka fakta och argument har justitieministern valt att inte under valperioden föreslå en frysning av tillgångar vid misstänkt penningtvätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-26 Anmäld: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-03)