Frizon för kristna i Irak

Skriftlig fråga 2005/06:946 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 6 februari

Fråga 2005/06:946 av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Frizon för kristna i Irak

Kristna assyrier/syrianer och kaldeer i Irak har länge drabbats av terror från muslimer i Irak. Denna terror mot kristna har sin bakgrund i USA:s anfall i Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar mot kristna grupper bland annat genom bomber mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av dessa terrorhandlingar. De senaste dagarnas reaktioner på tecknade bilder av Mohammed har trappat upp spänningen ytterligare.

Det finns andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under FN:s överinseende fått en geografisk frizon för tryggare levnadsförhållanden.

Enligt min mening bör frågan om en frizon även för den kristna minoriteten under FN:s överinseende prövas.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att de kristna assyrier/syrianerna och kaldeerna erbjuds en frizon under FN:s överinseende till skydd för denna utsatta minoritet i Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-06 Anmäld: 2006-02-07 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)