Frivilligt återvändande till Afghanistan

Skriftlig fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsverket rapporterar om att myndigheten pausar utbetalningar till en samarbetsorganisation i Afghanistan som arbetar med att främja frivilligt återvändande av asylsökande. Migrationsverket har upptäckt brister i hanteringen av fakturor. Det är självklart viktigt och bra att myndigheten reagerar vid oegentligheter med skattepengar.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Riskerar detta att påverka det frivilliga återvändandet av afghaner som i dag befinner sig i Sverige, och vad avser ministern i så fall att göra? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-08 Överlämnad: 2019-02-11 Anmäld: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-20 Svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga