Fritidshus i Danmark

Skriftlig fråga 2008/09:90 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 15 oktober

Fråga

2008/09:90 Fritidshus i Danmark

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Öresundsregionen, bestående av Skåne och Själland, har med åren utvecklats till en allt viktigare ekonomisk drivkraft för både Sverige och Danmark. Utbytet länderna emellan har aldrig varit större, med positiva effekter på både forskning, tillväxt och sysselsättning.

Men fortfarande finns det en stor utvecklingspotential som inte utnyttjats fullt ut, till största del beroende av att de svenska och danska regelverken är dåligt integrerade. Därför är det angeläget att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren påskyndas och intensifieras.

Ett område som är dåligt integrerat mellan de båda länderna är bostadsmarknaden. Det råder ingen gemensam bostadsmarknad mellan Sverige och Danmark. Samtidigt som danskar köper upp såväl villor som lägenheter och fritidshus i södra Sverige är svenskar förbjudna att köpa fritidshus i Danmark. I Kronobergs län äger danskar vart fjärde fritidshus och i Skåne äger de nästan 6 procent av fritidshusbeståndet.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka initiativ han avser att ta i syfte att förbudet för svenskar, och andra EU-medborgare, att köpa fritidshus i Danmark upphävs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-15 Anmäld: 2008-10-15 Besvarad: 2008-10-21 Svar anmält: 2008-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-21)