fristående skolor på konfessionell grund

Skriftlig fråga 2002/03:916 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 maj

Fråga 2002/03:916

av Carina Hägg (s) till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolor på konfessionell grund

I SVT-dokumentären I skolans våld uppmärksammas missförhållanden vid muslimska och arabiska fristående skolor. Detta och andra fall visar att tillsynen av fristående skolor inte fungerar och att tillstånd att starta sådana skolor i många fall ges trots att underlaget är otillräckligt. Ett exempel på den otillfredsställande situationen: Enligt läroplanen ska alla skolor ge sex- och samlevnadsundervisning, men i dag saknar vi tillräcklig kunskap om på vilket sätt detta genomförs i de konfessionella skolorna. Ingen uppföljning har gjorts, trots att antalet konfessionella skolor ökat kraftigt. Alla barn och ungdomar har rätt till en bra utbildning och att växa upp till självständiga och demokratiska individer. Den bristfälliga tillsynen av fristående skolor är ett hot mot detta viktiga mål. Därför är det nödvändigt att den förbättras. En förklaring till den bristfälliga tillsynen kan vara att de regler och principer som ska vara vägledande är vaga och ogenomtänkta. I ambitionen att skapa en gemensam skola och vara öppen för olika inriktningar på religiös eller annan grund har skolpolitiken tappat bort det som måste vara det allra viktigaste @ att barns och ungdomars bästa måste sättas i centrum.

Jag vill fråga utbildningsministern:

Avser ministern att ta initiativ till en översyn av statsbidraget och formerna för tillståndsgivning till konfessionella skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-13 Anmäld: 2003-05-13 Besvarad: 2003-05-21 Svar anmält: 2003-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-21)