friskvård på recept

Skriftlig fråga 2004/05:539 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 december

Fråga 2004/05:539

av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Morgan Johansson om friskvård på recept

Det är bevisat att folk mår bra av att röra på sig. Många skulle till och med slippa flera av sina mediciner om de började motionera. Detta faktum har en del vårdinrättningar i Sverige tagit till vara så att människor kan ordineras fysisk aktivitet i stället för medicin. Det finns många vinster med motion på recept. Vi får friskare patienter och lägre kostnader för sjukvård, läkemedel och sjukskrivningar. Metoden är även ett sätt att komma till rätta med problem som övervikt och fetma. På tjugo år har antalet feta mer än fördubblats och snabbast är ökningen bland barn och ungdomar. Sjukvårdskostnaderna för enbart fetma och dess följdsjukdomar beräknas till 3 miljarder per år. Friskvård på recept borde vara en metod som är värd att lanseras inte bara i vissa delar av Sverige utan borde vara tillgänglig för alla dem som behöver detta.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka användningen av friskvård på recept?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-07 Anmäld: 2004-12-07 Besvarad: 2004-12-14 Svar anmält: 2004-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-14)