friskolorna

Skriftlig fråga 1997/98:1034 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1997/98:1034 av Dan Ericsson (kd) till statsrådet Ylva Johansson om friskolorna

den 21 augusti

Friskolereformen har öppnat upp möjligheten att behålla och utveckla många landsbygdsskolor. Det är påfallande med vilket engagemang föräldrar, skolpersonal och elever arbetar i dessa friskolor. Detta trots att man ekonomiskt missgynnas i förhållande till den kommunala skolan.

Särskilt tydlig blir orättvisan när det gäller kostnaden för skolskjutsar. När den kommunala skolan finansierar sin skolskjutsverksamhet via skattsedeln, tvingas landsbygdens friskolor ordna sin finansiering på egen hand. Det innebär i praktiken att många av landsbygdens föräldrar får betala skolskjutsverksamheten i kommunen två gånger. En gång via skattsedeln för att betala andra barns skolskjutsar och en andra gång genom att själv ordna/finansiera skolskjuts för sina egna barn. Detta är en tydlig orättvisa, något regeringen säger sig vilja bekämpa.

Min fråga till statsrådet Ylva Johansson är:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att skapa rättvisa för landsbygden så att också skolskjutsverksamhet för friskolor finansieras via offentliga medel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-21 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga