friskolor

Skriftlig fråga 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 7 november

Fråga 2001/02:173

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor

"Det är klart att man inte kan förbjuda vinst. Vi kan ju inte säga att bara förlustbringande företag får driva skolor." Wanja Lundby Wedin, ordförande för LO i entreprenör.se, återgivet i DN den 6 november 2001.

Skolministern tror att världen blir bättre av att skolor går med förlust. I alla fall får man det intrycket av en minister som med alla medel bekämpar skolor som går med vinst, men inte alls lägger samma kraft på skolor som går med förlust. Många ser igenom den ohållbara logiken, och som citatet ovan visar även viktiga delar av socialdemokratin.

Förslaget om att förbjuda skolor från att göra vinst kommer inte från de som arbetar i skolan, de som driver friskolor, eller ens allmänheten. Det stammar från regeringens behov att styra bort debatten om skolans brister och i stället fokusera diskussionen på skolans huvudmän och organisation.

Inte ett enda barn kommer gå ur skolan med bättre kunskaper på grund av regeringens stora utbildningspolitiska utspel, nämligen att förbjuda vinst i friskolor.

Vad avser skolministern göra för att förbättra skolans kunskapsresultat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-07 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-14)