friskolor

Skriftlig fråga 2000/01:867 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 12 mars

Fråga 2000/01:867

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor

Mer än var tionde elev som lämnade grundskolan förra året saknade behörighet för gymnasiestudier. De hade inte nått godkänt i något av kärnämnena svenska, engelska eller matematik. Det finns stora skillnader mellan olika skolor. Friskolorna utmärker sig genom att de flesta ligger i toppen när det gäller bra betyg.

En friskola ligger dock längst ned på listan, med 57 % som saknade behörighet. Men förklaringen är enkel, det är den enda skolan i Sverige som bara tar emot elever som har dyslexi. Eleverna har dock kommit så långt efter med undervisningen i den kommunala skolan, innan de kommer till friskolan, att de haft för mycket att ta igen. Därför får de inte fullt betyg fast att de kommit långt på vägen.

Det är viktigt med en mångfald av skolor. Inte bara för elever med bra betyg utan även för elever med läs- och skrivsvårigheter, där friskolor kan specialisera sig på att hjälpa barn med just dessa behov.

Min fråga till skolministern är:

Vilka åtgärder ämnar skolministern vidta för att tillgodose alla elevers behov i form av friskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-03-12 Anmäld: 2001-03-20 Besvarad: 2001-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-20)