friskolor

Skriftlig fråga 2000/01:1337 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1337

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor

Enligt skollagen (1985:1100) ska en fristående skola vara öppen för alla. I motsats till vad som gäller för en kommunal grundskola är dock en fristående skola inte skyldig att ta emot en elev, om mottagandet medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan.

Medierna har rapporterat att barn med funktionsnedsättningar inte godtas som elever i fristående skolor. Att fristående skolor ska vara öppna för alla elever är bara en illusion eftersom de med hänsyn till ovan refererade begränsning kan vägra att ta emot en elev som behöver omfattande stöd för att genomföra sin skolgång.

Huvudsyftet med fristående skola sägs vara att öka valfriheten för individen. För de elever som är i behov av stöd har ökningen av antalet fristående skolor snarare inskränkt valmöjligheten då dessa elever inte har tillgång till fristående skolor och då ökningen lett till en minskning av medlen till de kommunala skolorna.

Även friskolor ska vara öppna för elever i behov av särskilt stöd. Fristående skolor ska, på samma sätt som de kommunala skolorna, vara skyldiga att ta emot en elev, även om mottagandet medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan.

Jag vill fråga statrådet om hon är beredd att vidta åtgärder för att även friskolor ska vara öppna för alla elever.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-05 Anmäld: 2001-06-12 Besvarad: 2001-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-13)