Friskolor på Gotland

Skriftlig fråga 2007/08:462 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 11 december

Fråga

2007/08:462 Friskolor på Gotland

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Den 30 november i år avslog Skolverket en ansökan från Atheneskolan om att få starta en gymnasieskola med naturvetenskapligt program med 30 platser per år. Skolan driver sedan några år grundskola och har också fått tillstånd att bedriva det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.

Enligt skolan finns ett stort intresse bland grundskoleeleverna att fortsätta på skolan på gymnasial nivå. Den ansvariga politiska nämnden har tillstyrkt Atheneskolans ansökan och menar att skolan på ett positivt sätt skulle komplettera det utbud som redan finns på Gotland.

Trots att kommunen och skolan förefaller helt överens så har Skolverket märkligt nog avslagit ansökan. Som skäl anges att elevantalet kommer att minska på Gotland och att det finns en risk att den kommunala utbildningen kan tvingas minska i omfattning. Om skolan och kommunen är överens borde det ju inte vara något problem.

För egen del anser jag att Atheneskolan borde få det sökta tillståndet. En positiv tävlan om att erbjuda eleverna den bästa utbildningen är sund och innebär att kvaliteten höjs. Ett konstaterande att antalet platser räcker är möjligen sant rent statistiskt, men eftersom skolorna har olika profiler, olika storlek och olika upplägg så är det ett alldeles för statiskt och fyrkantigt synsätt som hindrar pedagogisk utveckling. Därför borde friskolornas möjlighet att starta underlättas och den kommunala skolorganisationens inverkan på Skolverkets tillståndsbeslut tas bort.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att underlätta för friskolor att starta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)