Friluftslivets år 2021

Skriftlig fråga 2020/21:426 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Arrangerandet av Friluftslivets år 2021 planeras och förbereds under 2020. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv i olika former och till att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Regeringen anslog medel i budgetpropositionen 2019/2020 om 3 miljoner kronor till förberedandet av projektet. Dock saknas medel i årets budgetproposition till själva genomförandet. Det är anmärkningsvärt att planering prioriteras före genomförande när det gäller budgetanslag. Anslaget om 3 miljoner kronor är långt ifrån tillräckligt för att projektet ska kunna genomföras. Inte heller har anslaget till friluftsorganisationer höjts, vilket det finns ett stort behov av.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Varför har regeringen inte anslagit medel till genomförandet av Friluftslivets år 2021?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-11 Överlämnad: 2020-11-12 Anmäld: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga