Frihetsberövande av barn som gifts bort

Skriftlig fråga 2019/20:607 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges lagstiftning när det gäller hederskultur är på vissa områden förlegad, och svenskt rättsväsen saknar möjlighet att vara proaktivt i sitt arbete mot hedersvåld.

Länsstyrelsen i Östergötland driver den nationella stödtelefonen dit man kan ringa om man är orolig för att någon far illa relaterat till hedersproblematik. De har utifrån samtalen konstaterat att fram till och med i somras har 44 barn blivit bortförda och bortgifta. Mörkertalet är naturligtvis mycket, mycket större.

Det finns ingen statistik över hur många barn som förs bort, hur många som gifts bort under tvång eller ens hur många som är i riskzonen, men vi känner till 44 fall där detta har skett.

Min och Moderaternas ståndpunkt är att det behövs en uttalad nolltolerans mot hederskultur samt en kraftsamling i form av en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler skyldiga till frihetsberövande av barn ställs inför rätta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga