fribeloppet i studiemedelssystemet

Skriftlig fråga 1998/99:803 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)
Fråga 1998/99:803 av Maria Larsson (kd) till utbildningsministern om fribeloppet i studiemedelssystemet

den 12 juli

 

Studiemedelssystemet behöver reformeras. Det är otillfredsställande att inget ännu hänt, med tanke på att ett nytt och bättre studiemedelssystem faktiskt var ett socialdemokratiskt vallöfte, vilket skulle effektueras sommaren 2000.

En viktig grundprincip i ett nytt studiemedelssystem bör vara att studielån är något som skall återbetalas fullt ut, något som kristdemokraterna motionerat om i flera år. Däremot bör bidragsdelen höjas.

Fribeloppet är den summa som studenter kan tjäna utan att få avdrag på sina studiemedel. Fribeloppet är i dag 23 660 kr för vårterminen och 30 940 kr för höstterminen. Det tjänar mången student ihop till på ett längre sommarvikariat. Om de dessutom extraknäcker under terminstid har de inte längre rätt till fullt studiemedel. Trots att studiemedel normalt bara ges under nio månader räknas inkomsten från årets samtliga månader in. Därför väljer många studenter att gå arbetslösa på sommaren. Dagens studiemedelssystem är alltså direkt passiviserande. Studenter som försöker klara ekonomin genom egna ansträngningar straffas för detta.

Incitament skall självklart skapas för studenter att minimera sin lånedel. Uppmuntras bör de studenter som för att undvika hög skuldsättning arbetar under sommarmånader och/eller helger.

 

Avser utbildningsministern vidta några förändringar av fribeloppet inför kommande läsår?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-12 Anmäld: 1999-07-27 Besvarad: 1999-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga