Friår

Skriftlig fråga 2018/19:930 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I en intervju i SVT:s Aktuellt i samband med regeringens budgetpresentation fick finansministern frågor om friår och sa i intervjun att det är en bra utbildningsåtgärd. Det exempel finansministern tog upp var att en sjuksköterska kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och att en undersköterska då kan ersätta sjuksköterskan som är på friår. Det uttalandet väcker många frågor – inte minst ur patientsäkerhetsperspektiv.

Många regioner och kommuner larmar om brist på både utbildade undersköterskor och sjuksköterskor, så frågan är var de medarbetare ska komma från som ska ersätta dem som går på friår. Det finns många yrken som har legitimation och som inte kan ersättas med andra personer utan relevant yrkesutbildning.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur menar regeringen att en sjuksköterska kan ersättas av en undersköterska som går på friår inom sjukvården?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-08-28 Överlämnad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga