Friår på deltid

Skriftlig fråga 2005/06:943 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 6 februari

Fråga 2005/06:943 av Lennart Axelsson (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Friår på deltid

Tanken med friår är att ge redan anställda en möjlighet till andhämtning och utveckling samtidigt som arbetslösa får en chans att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Genom att ersättningen är relativt låg innebär den ett stort hinder för framför allt lågavlönade med små marginaler att kunna utnyttja denna möjlighet.

I Nora kommun ville kommunen som arbetsgivare kunna erbjuda sina anställda att ta friår på deltid. Det skulle gå till så att till exempel fyra personer tar ledigt med vardera 25 % samtidigt som en arbetslös får ett vikariat på heltid. Alla intentioner med friårsreformen skulle uppfyllas. Samtliga inblandade var positiva, de anställda som visat ett stort intresse, fackföreningarna, arbetsgivarna och de arbetslösa. Det verkade också, till att börja med, vara med arbetsförmedlingens goda minne. När allt så verkade vara klart kände sig arbetsförmedlingen tvungen att backa. De hade då kommit fram till bedömningen att nuvarande regler inte medgav att någon tog friår på deltid. Det fick till följd att en åtgärd som skulle ha kunnat ge positiva effekter för ett flertal människor inte kunde genomföras, i mitt tycke utan bra argument.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet beredd att verka för att en förändring kommer till stånd som skapar en möjlighet till friår på deltid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-06 Anmäld: 2006-02-07 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)