fria teatergrupper inom opera och musik

Skriftlig fråga 1997/98:551 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Føsker, Ann-Kristin (fp)
Fråga 1997/98:551 av Ann-Kristin Føsker (fp) till kulturministern om fria teatergrupper inom opera och musik

Föregående vecka ställde jag en fråga, 1997/98:521, till kulturministern om det varit en medveten satsning att undanhålla de fria teatergrupperna inom opera och musik ur Kulturhuvudstadsårets satsning.

Kulturministern redovisar i sitt svar att bidrag har utgått till fria teatergrupper med ca 16 miljoner kronor ur en total bidragssumma till teatrar om ca 36 miljoner kronor. De exempel som sedan redovisas handlar enbart om talteatrar, med ett undantag där en musikteater sätts upp dock med talskådespelare.

Min fråga var och är, varför det inom opera- och musikteater i stort enbart är de etablerade och stora institutionerna som fått bidrag.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-13 Anmäld: 1998-03-16 Besvarad: 1998-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga