Fri spridning av offentlig konst

Skriftlig fråga 2019/20:825 av Michael Rubbestad (SD)

Michael Rubbestad (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Med offentlig konst avses konstverk placerade i det offentliga rummet, i parker och på torg och som oftast är finansierade med skattemedel. Patent- och marknadsdomstolen beslutade i juni 2017 (PMT 8448-14) att offentlig konst inte får fotograferas och sedan publiceras i digitala kanaler, såsom en databas på internet, där privatpersoner och andra kostnadsfritt kan ta del av konstverken utan att fysiskt besöka platsen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för en förändrad lagstiftning på detta område, så att offentlig konst i framtiden kan tillgängliggöras folket fritt via digitala kanaler och internet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-29 Överlämnad: 2020-01-29 Anmäld: 2020-01-30 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05
Svar på skriftlig fråga