fri abort

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 23 januari

Fråga 2001/02:584

av Laila Bjurling (s) till socialminister Lars Engqvist om fri abort

Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska dömdes till åtta och ett halvt års fängelse och ytterligare sex personer i nätverket fick böter. En av kvinnorna som gjort abort dömdes till skyddstillsyn.

Kvinnokonferensen i Beijing 1995 antog en deklaration där alla länder som förbjuder abort uppmanas att se över sin lagstiftning och den deklarationen har skrivits under av samtliga EU-länder.

Kvinnors rätt till en fri och säker abort måste finnas med på EU:s gemensamma dagordning, eftersom det ytterst handlar om kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Vad avser socialministern vidtaga för åtgärder för att föra upp frågan om fri abort på EU:s dagordning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-23 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-30)