Fredsprocessen och våldet i Sri Lanka

Skriftlig fråga 2006/07:597 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 2 februari

Fråga

2006/07:597 Fredsprocessen och våldet i Sri Lanka

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 9 januari försökte ett av partierna inom den lankesiska oppositionen att genomföra ett offentligt politiskt möte i huvudstaden Colombo. Mötet ingick i en kampanj mot att situationen i Sri Lanka utvecklas till ett regelrätt inbördeskrig. Mötet kunde enligt uppgift avhållas på normalt sätt. Det angreps dock av regeringstrogna grupper med en av dess ministrar, Mervyn Da Silva, i spetsen.

De tamilska tigrarna (LTTE) har länge fört en väpnad kamp i Sri Lanka för att försvara den tamilska befolkningens rättigheter. I kraftmätningen mellan regeringen och LTTE har båda sidor begått brott mot mänskliga rättigheter. Flera bedömare har dock framhållit att det övervägande antalet MR-brott begåtts av regeringstrupperna. Särskilt anmärkningsvärt är dock den här gången att en minister ställer sig i spetsen för en mobb och angriper ett politiskt möte och därmed också angriper lankesiska medborgares demokratiska fri- och rättigheter. Inte heller gagnar det den fredsprocess i Sri Lanka som för några år sedan såg lovande ut, men som på senare tid kommit i skymundan för en allt intensivare våldsutveckling. Det bör noteras att Norge varit en aktiv aktör i fredsprocessen i Sri Lanka.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att ta några initiativ för Sveriges del, inom EU eller tillsammans med andra nordiska länder, för att hejda våldsutvecklingen och få i gång den fredsprocess i Sri Lanka, som ser ut att alltmer falna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-02 Besvarad: 2007-02-08 Svar anmält: 2007-02-13 Anmäld: 2007-02-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-08)